Kalendář v ETR

Nejdůležitější aktivity,
které se uskutečnily během trvání projektu:

dzialania1

Uskutečnily se 3 větší setkání projektových partnerů.
Projektoví partneři jsou lidé z různých zemí,
kteří pracují v různých organizacích,
kde pracují s lidmi s mentálním postižením.

Tito lidé společně pracovali na různých úkolech,
které měli udělat v projektu SafeLabs.

Projektoví partneři byli z těchto zemí:

  • Česká republika

  • Lotyšsko

  • Polsko

  • Portugalsko

Safelabs Meeting in Warsaw

První setkání bylo ve Varšavě,
to je hlavní město Polska.

Uskutečnilo se v organizaci Polský svaz pro osoby s mentálním postižením (PSONI) .

dzialania3

Setkání trvalo 2 dny.
Proběhlo 4. a 5. prosince 2015.
Partneři mluvili o projektu,
o tom, co bude potřeba udělat.

Po práci zaměstnanci Polského svazu pro osoby s mentálním postižením ukázali dalším partnerům Varšavu.

SafeLabs Partner Meeting

Druhé setkání bylo v Rize,
to je hlavní město Lotyšska.

Setkání trvalo 2 dny
a proběhlo 22. a 23. dubna 2016.

IMG_0272

Během setkání všichni účastnící mluvili o tom, jaké úkoly už splnili
a mluvili o tom,
jaké jsou jejich další úkoly.

Odpoledne někteří účastnící odpočívali ve svých pokojích.
Ostatní účastníci si byli prohlédnout Rigu.

Na večeři šli všichni
a setkali se v místní restauraci.

Restauraci doporučila Renata z Lotyšska, která byla jednou z účastnic projektu.

Renata organizovala setkání v Rize.

SafeLabs Meeting Prague

Třetí setkání bylo v Praze, hlavním městě České republiky.

Setkání trvalo 2 dny.
Proběhlo ve dnech 9. a 10. září 2016.

photo2

Během dne se hodně pracovalo
a odpoledne a večer byl čas na odpočinek.

Účastnící setkání si prohlédli Prahu.
Večer se sešli na večeři v místní restauraci.

survery_en

V srpnu 2016 jsem dokončili brožuru „Nebezpečí skryté na internetu při používání počítače v počítačových učebnách pro lidi s mentálním postižením: Přehled dosavadních poznatků

Brožuru najdete na inernetu v záložce Materiály.

Brožura obsahuje:

  • nebezpečí na internetu

  • jak řešit problémy, které vzniknou kvůli nebzepčnému chování na inernetu

dzialaniax

V brožuře se můžete také dočíst,
jak to udělat,
aby byla počítačová učebna bezpečná
pro lidi s mentálním postižením.

Dočtete se zde,
jaké názory mají učitelé,
poradci v oblasti zaměstnávání lidí s postižením,
speciální pedagogové
a samotní lidé s postižením na to,
s jakými problémy se setkávají,
když používají počítač a internet.

Sociālās inovācijas centrs

Social Innovation Centre Logo

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z. s.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. Logo

The Polish Association for Persons with Intellectual Disability

The Polish Association for Persons with Intellectual Disability Logo

The Polytechnic Institute of Santarém

The Polytechnic Institute of Santarém Logo