Project

Mūsdienu pasaulē liela nozīme ir tīmeklim un sociālajiem medijiem, arī cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem aizvien vairāk izmanto tīmekli ikdienā un netriviālā veidā. Viņi tiek arī iedrošināti to darīt, jo pateicoties digitālajai iekļaušanai, viņi var kļūt par pilntiesīgiem sabiedrības pilsoņiem un būt līdzvērtīgākā pozīcijā meklējot darbu. Tīmeklis, savukārt, pateicoties savam universālumam un pieejamībai, ietver arī daudzus riskus.

Kibervardarbība un līdzeklis pret kibernoziegumiem strauji kļūst par globālu problēmu valdībām, izglītības iestādēm, skolotājiem, vecākiem un citiem līdzīgiem lietotājiem. Daži aspekti tīmeklī apdraud dažādu lietotāju grupas – bērnus, pusaudžus, pieaugušos un seniorus, neatkarīgi no tā, vai viņi ir ar vai bez intelektuālās attīstības traucējumiem. Taču jāsecina, ka cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem ir daudz vairāk pakļauti dažādiem krāpšanas un iebiedēšanas veidiem tiešsaistē. Sakarā ar ierobežotajiem resursiem, kas pieejami sabiedriskajiem centriem personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem, vadošais personāls datorklasēs bieži vien ir terapeiti, kuri ir palikuši vieni, bez IT atbalsta, un dažreiz viņiem nav prasmju atrisināt problēmas, ar kurām viņi saskaras ikdienas darbā. Dažreiz viņi pat neapzinās šīs problēmas.

Projekta ideja ir definēt potenciālās riska situācijas ne tikai darbā ar tīmekli, bet arī – datoru vidē, ar kurām var saskarties cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem datorklasēs un apmācībās. Kopā ar potenciālo briesmju un risku sarakstiem, tiks izstrādātās arī atbildes un risinājumi. Visas šīs zināšanas būs pieejamas datu bāzes formā, kur datorklašu vadītāji un darbinieki varēs atrast attiecīgo informāciju. Datu bāze būs pieejama arī personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Noteikumi tiks nodrošināt arī “viegli lasīt” teksta veidā. Projekta galvenās pūles tiks vērstas uz drošām datorklasēm.

Viens no projekta mērķiem ir izveidot drošu un labvēlīgu vidi darbam datorklasēs cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Tiks izstrādāts un ieviests “Drošas datorklases” sertifikāts. Sertifikāts par drošu datorklasi garantēs, ka vieta, kur cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem strādā, ir droša šajā jomā. Tiks sagatavots “Drošas datorklases” prasību vadlīnijas ar aprakstiem, kas jāizpilda, lai datorklase kvalificētos “Drošas datorklases” sertifikātam. Projektā ir paredzēts apmācīt arī “nacionālos trenerus”, lai varētu palīdzēt uzlabot datorklasēs drošību un apmācīt cilvēkus ar intelektuālās attīstības traucējumiem, kā strādāt tīmeklī droši.

Izstrādātās programmas apmācības tiks publicētas. Šī datu bāze, “Drošas datorklases” prasību vadlīnijas, sertifikātu ideja tiks prezentēta vietējos un nacionālajos semināros, kur paralēli tiks veiktas apmācības cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem, kuras vadīs “nacionālie treneri” ar atbalsta treneriem – personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem.

Projekta rezultāti un mērķi ir vērsti uz vadošo personālu datorklasēs vai apmācībās Aktivizācijas centros (Activation Centers) vai Darba terapijas apmācībās (Occupational Therapy Workshops) personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem, kār arī dalībniekiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem, kuri apmeklē šos centrus.

Sociālās inovācijas centrs

Social Innovation Centre Logo

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. Logo

The Polish Association for Persons with Intellectual Disability

The Polish Association for Persons with Intellectual Disability Logo

The Polytechnic Institute of Santarém

The Polytechnic Institute of Santarém Logo