Safelabs - Bezpieczne Pracownie Komputerowe dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Tekst łatwy do czytania i zrozumienia

O projekcie SafeLabs

Główne działania w projekcie skupią się wokół prowadzenia pracowni komputerowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jednym z celów projektu jest stworzenie bezpiecznych i sprzyjających warunków dla tych osób. W projekcie powstaje baza danych z regułami dotyczącymi bezpiecznych zachowań na komputerze i w internecie dla nauczycieli, treapeutów i rodziców. Zostanie również wprowadzony certyfikat bezpiecznej pracowni. Certyfikat taki gwarantuje, że pracownia jest bezpieczna dla pracujących w niej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wymagania do certyfkatu wraz z opisem, w jaki sposób je spełnić, zostaną przygotowane w formie "Podręcznika Certyfikatu Bezpiecznej Pracowni".

Więcej

Dowiedz się więcej o projekcie

Partnerzy

Kto tworzy projekt?

Raptularz ;-)

Co się dzieje w projekcie?

Zdobądź certyfikat

Jesteś zainteresowany zdobyciem certyfikatu? Więcej w marcu 2017

Our Recent Posts

Social Innovation Centre

Social Innovation Centre Logo

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. Logo

The Polish Association for Persons with Intellectual Disability

The Polish Association for Persons with Intellectual Disability Logo

The Polytechnic Institute of Santarém

The Polytechnic Institute of Santarém Logo