Project

Dzisiejszy świat w coraz większym stopniu korzysta z internetu i mediów społecznościowych. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną również korzystają z internetu, w coraz bardziej skomplikowany sposób. Zachętą dla nich jest to, iż poprzez włączenie cyfrowe, mogą stać się pełnoprawnymi uczestnikami życia społecznego i nie są w gorszym położeniu podczas poszukiwania pracy. Internet, poprzez swoją uniwersalność i dostępność, niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw. Cyber-przemoc i antidotum w postaci cyber-bezpieczeństwa szybko stały się globalnym zagadnieniem zauważanym przez polityków, instytucje edukacyjne, nauczycieli, rodziców jak i przez samych użytkowników. Niektóre aspekty korzystania z internetu stanowią zagrożenie dla wszystkich – dzieci, nastolatków, dorosłych, osób starszych – bez względu na to czy są osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Należy jednak zauważyć, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną są bardziej narażone na oszustwa i cyber-przemoc.

Ze względu na ograniczone finansowanie, w placówkach dla osób z niepełnosprawnościami, pracownie komputerowe są często prowadzone przez terapeutów pozbawionych wsparcia informatycznego. Zdarza się, że terapeuci nie posiadają odpowiedniego przeszkolenia by radzić sobie z problemami, które napotykają w codziennej pracy. Czasami nie są oni świadomi problemów i zagrożeń pojawiających się w tego typu pracowniach.

Celem projektu jest zdefiniowanie zagrożeń, które pojawiają się nie tylko podczas korzystania z internetu, ale też problemów bezpiecznego korzystania ze sprzętu i oprogramowania w pracowniach komputerowych, z których korzystają osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Opracowana zostanie lista zagrożeń wraz z odpowiedziami i proponowanymi rozwiązaniami. Zebrana wiedza zostanie udostępniona, osobom pracującym w pracowniach komputerowych, w formie bazy danych. Informacje będą również dostępne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, ponieważ rozwiązania problemów będą napisane w tekście łatwym do czytania i rozumienia (z ang. easy-to-read). Główne działania projektu będą skupione na pracowniach komputerowych. Jednym z zadań jest stworzenie osobom z niepełnosprawnością intelektualną, bezpiecznych i korzystnych warunków pracy w tego typu pracowniach.

W ramach projektu zostanie wprowadzony Certyfikat Bezpiecznej Pracowni. Przyznany certyfikat będzie gwarancją, że dane miejsce, gdzie pracują przy komputerach i w internecie osoby z niepełnosprawnością intelektualną jest miejscem bezpiecznym, spełniającym opracowane zasady. Zostanie opracowany zestaw wymagań wraz z opisami, jak je wypełnić i udostępniony w formie Podręcznika Certyfikacji. Na podstawie powstałego Podręcznika Certyfikacji zostaną wyszkoleni Trenerzy, którzy będą mogli pomóc w zwiększeniu bezpieczeństwa pracowni komputerowych oraz w szkoleniach osób z niepełnosprawnością intelektualną z zakresu bezpiecznych zachowań w internecie i w pracowni. Program szkoleń, który partnerzy wspólne opracują zostanie udostępniony wszystkim zainteresowanym. Baza danych, podręcznik oraz idea certyfikatów zostaną zaprezentowane podczas lokalnych i krajowych seminariów. W czasie seminariów zostaną także poprowadzone kursy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Będą one prowadzone przez Głównych Trenerów oraz Trenerów Wspomagających, którymi będą osoby z niepełnosprawnością, wcześniej przeszkolone w tym zakresie.

Cele i rezultaty projektu są skierowane do osób prowadzących pracownie komputerowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej, Centrach Dziennej Aktywności oraz nauczycieli szkół specjalnych. Z wielu rezultatów projektu będą mogli też skorzystać uczestnicy – dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Social Innovation Centre

Social Innovation Centre Logo

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. Logo

The Polish Association for Persons with Intellectual Disability

The Polish Association for Persons with Intellectual Disability Logo

The Polytechnic Institute of Santarém

The Polytechnic Institute of Santarém Logo