Materiały

 mat1

W tej zakładce znajdziesz różne informacje zebrane przez partnerów projektów.
Informacje są w formie broszur i filmów.

 survey

Partnerzy projektu szukali informacji o bezpiecznym korzystaniu z komputera i internetu.
Wyszukane informacje zostały zapisane w broszurce.
Znajdują się tam informacje o innych projektach, w których mówiono o tym jak powinna zachowywać się osoba z niepełnosprawnością intelektualną, żeby być bezpieczna podczas korzystania z komputera i internetu.

dyskusja

Partnerzy projektu rozmawiali z osobami z niepełnosprawnością intelektualną o tym co one wiedzą o bezpiecznych i niebezpiecznych zachowaniach podczas korzystania z internetu i komputera.
Rozmawiali też z osobami, które wspierają osoby z niepełnosprawnością intelektualną w czasie używania komputera i internetu.

Wszystko opisali w broszurze.
Możesz pobrać broszurę w formie pliku pdf

pdf

Drugi dokument jest napisany w języku angielskim.
Znajdują się w nim wskazówki jak pisać teksty łatwe do czytania i rozumienia.

yt

Trzeci materiał to film.
W filmie wypowiadają się osoby, które używają tekstu łatwego do czytania i rozumienia.
Te osoby mówią jaki powinien być tekst, żeby był łatwy do zrozumienia i przeczytania.
Film możesz obejrzeć klikając na ten link.

 

Social Innovation Centre

Social Innovation Centre Logo

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. Logo

The Polish Association for Persons with Intellectual Disability

The Polish Association for Persons with Intellectual Disability Logo

The Polytechnic Institute of Santarém

The Polytechnic Institute of Santarém Logo