Resources

  • Rezultat działania O1 w projekcie – przegląd dostępnych źródeł na temat bezpieczeństwa w internecie i w pracowniach komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną

  • Rezultat działania O3 w projekcie – Podręcznik certyfikacji

 

 

Social Innovation Centre

Social Innovation Centre Logo

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. Logo

The Polish Association for Persons with Intellectual Disability

The Polish Association for Persons with Intellectual Disability Logo

The Polytechnic Institute of Santarém

The Polytechnic Institute of Santarém Logo