Projekt

V dnešním světě se bez internetu a sociálních medií prakticky neobjedeme. Také lidé s mentálním postižením využívají internet čím dál častěji v běžném životě, v komunikaci. Používání internetu a sociálních sítí jim pomáhá k začlenění se do společnosti, stávají se plnohodnotnými občany společnosti a mají možnost využívat digitální technologie například při hledání práce. Díky své univerzálnosti a dostupnosti sebou internet nese mnoho rizik. Kybernásilí a protijed kybernetické bezpečnosti se rychle stává globálním problémem pro vlády, školské úřady, učitele, rodiče a pro uživatele. Ohroženi jsou všichni – děti, mládež, dospělí a senioři, bez ohledu na to, zda mají mentální postižení. Můžeme ale říci, že lidé s mentálním postižením jsou více náchylní k různým typům podvodů a kyberšikany než ostatní. Projekt je zacílen na podporu lektorů a učitelů počítačových učeben pro lidi se zdravotním postižením. Personál v těchto učebnách zůstává často sám, bez podpory IT a nemají možnost či schopnost zabezpečit počítače či řešit problémy týkající se kybernásilí. Myšlenkou projektu je definovat nebezpečí práce nejen na internetu, ale také v počítačovém prostředí učeben a dílen, které jsou určeny pro lidi s mentálním postižením.

Výstupy projektu:

  • Databáze s pravidly bezpečnosti – vytvořit seznam nebezpečí a rizik, a zároveň řešení problémů, která jsou  obsahem Databáze.  Pravidla bezpečnosti se budou týkat práce na internetu, sociálních sítích, filtrů, emailů. Databáze je určena pro personál a uživatele počítačových učeben. Databáze je ve snadno srozumitelné podobě, přístupná i pro osoby s mentálním postižením.
  • Bezpečná počítačová učebna – zajištění bezpečného a příznivého prostředí pro lidi s mentálním postižením, kteří pracují s počítačem. Počítačovým učebnám, které vytváří bezpečné počítačové prostředí pro lidi s mentálním postižením, bude udělen Certifikát bezpečné počítačové učebny.
  • Příručka pro bezpečnou učebnu – soubor požadavků s popisem, jak vytvořit bezpečné prostředí pro uživatele internetu.
  • Školení personálu učebny a podpůrců – podle požadavků obsažených v Příručce, bude vyškolen personál učebny, která získá Certifikát. Vyškolený personál bude školit uživatele učeben-lidi s mentálním postižením v bezpečném využívání internetu.  Lidé s mentálním postižením budou zároveň podporovat a školit další uživatele učebny, stanou se z nich tzv. podpůrci (peer support).

Sociālās inovācijas centrs

Social Innovation Centre Logo

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z. s.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. Logo

The Polish Association for Persons with Intellectual Disability

The Polish Association for Persons with Intellectual Disability Logo

The Polytechnic Institute of Santarém

The Polytechnic Institute of Santarém Logo