Partneři

Česká republika

spmp-logo-new

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. (SPMP ČR)

Společnost pro podporu lidi s mentálním postižením v České republice, z.s. (SPMP ČR) je celostátní nezisková organizace hájící práva a zájmy lidí s mentálním postižením a jejich rodin. V současné době má více než 8000 aktivních členů na národní, regionální a místní úrovni.
Našimi členy jsou lidé s mentálním postižením, jejich rodiny a přátelé, poskytovatelé služeb, a další odborníci. Naše členské organizace se nacházejí ve všech krajích a větších městech České republiky.
 
Naše cíle a hodnoty jsou následující:

 • Rovná práva a rovné příležitosti
 • Začlenění a zapojení do společnosti
 • Důstojnost
 • Samostatné bydlení
 • Individuální podpora
 • Vzájemná podpora a spolupráce
 • Podpora rodiny
 • Odstraňování překážek a předsudků

SPMP ČR je členem Národní rady pro zdravotně postižené. Na mezinárodní úrovni spolupracujeme s Inclusion Europe a Inclusion International a s dalšími nevládními organizacemi. Nabízíme vzdělávací aktivity pro děti i dospělé s mentálním postižením, pro jejich rodiny a pracovníky. Prosazujeme zlepšení kvality sociálních služeb a proces deinstitucionalizace. Podporujeme rozvoj hnutí sebeobhájců, lidí s mentálním postižením, kteří mluví sami za sebe a hájí svá práva a zájmy. Upravujeme běžné a důležité informace tak, aby jim rozuměli lidé s mentálním postižením. Naším cílem je umožnit jim snadnější přístup k informacím. Vytvořili jsme například snadno srozumitelnou verzi Úmluvy OSN o Právech osob se zdravotním postižením v českém jazyce. Navrhujeme a komentujeme zákony týkající se života lidí s mentálním postižením a jejich rodin. Prosazujeme smysluplnou realizaci Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením v České republice.

 

Lotyšsko

SIC-logo

Sociálně inovační centrum (SIC) je nezisková organizace, která byla založena v roce 2010. Pracovní tým se skládá z pěti dobrovolníků, kteří pracují jako zaměstnanci jen na poloviční úvazek a věnují se různým činnostem.
Centrum se zaměřuje na 3 hlavní oblasti:
1) podporu sociálního podnikání
2) hledání řešení v boji s nezaměstnaností
3) Práce s lidmi se speciálními potřebami
Protože Lotyšsko je malá země, nezaměřuje se SIC jen na práci s konkrétní sociální skupinou, ale spíše na komplexní podporu vedoucí k lepšímu postavení různých sociálních skupin (nezaměstnanou mládež, osoby se speciálními potřebami, nezaměstnané dospělé apod). Naše práce je ve většině případů založena na projektech financovaných národními a mezinárodními programy (Erasmus +, Europe for cizizen). SIC poskytuje neformální podporu v sociálních inovacích, sociálním podnikání, politických procesech a pomoc při vytváření zákonů a podmínek pro znevýhodněné členy společnosti. Dále podporuje integraci a zvýšení účasti společnosti na společenských a politických otázkách. Hlavním cílem je podpořit myšlenku a pohyb sociálních inovací a podnikání jako strategický nástroj pro udržitelný rozvoj.

 

Polsko

logoPSOUU_male

Polský svaz pro osoby s mentálním postižením (PSONI) pracuje ve prospěch lidí s mentálním postižením žijících v Polsku, jejich rodičů a zákonných zástupců.
Rodičům, jejichž děti byly diagnostikovány jako osoby s mentálním postižením, chcetějí ukázat nové možnosti a vytvářet nové příležitosti. Tato perspektiva se vztahuje na všechny věkové skupiny od rané péče po dospělé. Není účelem poskytnout rodičům a pečujícím neustálou pomoc, ale spíše jim poskytnout možnosti motorického, kognitivního a společenského rozvoje tak, aby mohly žít aktivní, samostatný a normální život.
Hlavním cílem sdružení je podpořit osoby se specifickými potřebami tzn. lidi s mentálním postižením v reálném životě.Sdružení je národní organizací s významnými úspěchy.
PSONI skládá z více než 11.000 členů, které mají více než 120 místních poboček.

Hlavními oblastmi specifické podpory jsou:

 • Raná péče
 • Vzdělávání dětí a mládeže
 • Rehabilitace
 • Pracovní terapie
 • Podporované zaměstnávání
 • Podporované bydlení

 

Portugalsko

santaremPolytechnický institut Santarém je instituce veřejného vysokého školství (terciární úroveň), která byla založena v roce 1979 a skládá se z následujících škol: zemědělství, sport, vzdělávání, management, technologie a zdravotnictví. Vyšší pedagogická škola Santarém (ESES) byl založena dne 26. prosince a jako součást Polytechnického institutu v Santarém , důraz je kladen zejména na výuku, výzkum, komunitní služby a spolupráci na národních a zahraničních aktivitách společného zájmu. Téměř 700 studentů v současné době studuje první stupeň základního vzdělávání, pedagogiku mateřských škol, sociální pedagogiku, kulturu a komunitní školství, vzdělávání a komunikace v multimédiích, výtvarného umění a multimédia. ESES zároveň nabízí vzdělávací kurzy a školení pro širokou veřejnost a profesionály tak, aby byly uspokojena potřeba se vzdělávat v průběhu celého života. Naše škola podporuje inovační postupy pro učitele všech úrovní vzdělávání v několika oblastech: umění; informační a komunikačních technologie; s důrazem na multimédia. ESES má zkušenosti z projektů Leonardo da Vinci a Erasmus+, stejně jako z dalších evropských i národních projektů a programů. Zapojení a realizace Erasmus + projektů rozšiřuje obzory studentům i učitelům a umožňuje mladým lidem stát se odpovědnými evropskými občany a pochopit další jiné kultury a vzdělávací systémy.

Sociālās inovācijas centrs

Social Innovation Centre Logo

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z. s.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. Logo

The Polish Association for Persons with Intellectual Disability

The Polish Association for Persons with Intellectual Disability Logo

The Polytechnic Institute of Santarém

The Polytechnic Institute of Santarém Logo